dalam permainan baseball regu yang bertanding adalah